Dezvoltare personala
Utilitare Familie
Utilitare Sănătate
Auxiliare scolare Limba si literatura romana
Auxiliare scolare Matematica
Dezvoltare personala
Forumul Educaţional MAGISTER

Lista referenți

Nr. Crt. Nume si prenume Afiliere instituţională Titlu ştiinţific didactic
1. Negrici Eugen Universitatea Bucureşti, Facultatea de Litere, Catedra de Literatură Română Profesor universitar doctor
2. Lăzărescu Ioan Universitatea Bucureşti, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Catedra de Limbi Germanice Profesor universitar doctor
3. Niţă Constantin Universitatea Bucureşti, Facultatea de Matematică şi Informatică, Departamentul de Matematică Profesor consultant doctor
4. Niculescu Cristian Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, Catedra de Management Profesor universitar doctor inginer
5. Stan Magda Liceul teoretic “Nicolae Iorga”, Bucureşti Profesor gradul 1, Master în management educaţional
6. Vornicu Cristian Colegiul Tehnic “Griviţa”, Bucureşti Profesor gradul 1, Master în management educaţional
7. Garabet Mihaela Liceul teoretic “Grigore Moisil”, Bucureşti Profesor gradul 1, metodist ISMB
8. Mohora Maria Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” Bucureşti, Facultatea de Medicină Generală, Catedra de Biochimie Profesor universitar
9. Bartoş Daniela Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” Bucureşti, Facultatea de Medicină Generală, Catedra de Medicină Internă şi Gastroenterologie Profesor universitar